Πολιτική Επιστροφής

 

EΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ –ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση πώλησης μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών. Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• Εάν η υπαναχώρηση είναι αναιτιολόγητη και το είδος έχει ήδη παραδοθεί, ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και τη συσκευασία του σε άριστη κατάσταση. Το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχει ευρέως χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση («as new»), όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ κ.τ.λ.) τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις και με όλα τα περιεχόμενα της αρχικής συσκευασίας (έντυπα οδηγιών χρήσεως, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων, καρτελάκια κλπ.).

• Ο πελάτης θα επιβαρυνθεί με την άμεση δαπάνη επιστροφής των αγαθών. Μπορεί να επιστρέψει το προϊόν μέσω της μεταφορικής που θα του υποδείξει η ΕΤΑΙΡΙΑ. Δεν υπάρχει δυνατότητα παραλαβής από διαφορετική μεταφορική.Ο πελάτης,εφόσον αγόρασε το προϊόν για την εξυπηρέτηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, οφείλει να το επιστρέψει με Δελτίο Αποστολής – Επιστροφής, ενώ υφίσταται επιπλέον χρέωση διαχείρισης επιστροφής 15% της καθαρής αξίας των επιστρεφόμενων ειδών. 

• Προκειμένου να ασκήσει ο πελάτης το δικαίωμα υπαναχώρησης, θα πρέπει να ενημερώσει την ΕΤΑΙΡΙΑ για τη σχετική του απόφαση,  αποστέλλοντας γραπτή ενημέρωση στο sales@prodexxpharmacy.com. Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται ηλεκτρονικά και η ΕΤΑΙΡΙΑ είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης, μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πελάτη.

• Κατόπιν έγκρισης της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ο πελάτης οφείλει να στείλει πίσω τα αγαθά ή να τα παραδώσει στην ΕΤΑΙΡΙΑ, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που δήλωσε ότι υπαναχωρεί από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν ο πελάτης στείλει πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών.

• Εφόσον το προϊόν επιστραφεί, η ΕΤΑΙΡΙΑ προβαίνει σε έλεγχο για το αν η υπαναχώρηση συντελείται νόμιμα. Εφόσον εγκριθεί η επιστροφή, η ΕΤΑΙΡΙΑ υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε, το πολύ μέσα σε 14 μέρες από την παραλαβή των προϊόντων. Δικαιούται να καθυστερήσει την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβει πίσω τα αγαθά ή μέχρις ότου ο πελάτης παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής – παράδοσης αν ο πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η ΕΤΑΙΡΙΑ.

• Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται με το ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη.

• Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την ΕΤΑΙΡΙΑ για τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών, αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών, στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης. Επισημαίνεται ότι, ο πελάτης θα πρέπει να διαχειρίζεται κάθε προϊόν, που παραλαμβάνει με τον τρόπο εκείνο που θα διαχειριζόταν και θα εξέταζε αυτό και σε ένα φυσικό κατάστημα, ώστε να διαπιστώνει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του. Διαχείριση ενός προϊόντος, η οποία είναι διαφορετική από την ανωτέρω περιγραφή, δεν θα γίνεται δεκτή. Σε κάθε περίπτωση που το προϊόν κρίνεται ότι δεν έχει επιστραφεί σύμφωνα με τα παραπάνω, ο πελάτης ευθύνεται για την μείωση της αξίας του προϊόντος, η οποία θα συμψηφίζεται με το επιστρεφόμενο τίμημα. Σε κάθε τέτοια περίπτωση που δεν επιστρέφεται το σύνολο του τιμήματος, θα ενημερώνεται πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία πίστωσης και επιστροφής των χρημάτων. Eυνόητο είναι ότι τα προϊόντα δε θα πρέπει να έχουν υποστεί καμία επεξεργασία ή να είναι φθαρμένα/λερωμένα. Η μείωση της αξίας από τον χαρακτηρισμό του προϊόντος ως μεταχειρισμένου εξετάζεται κατά περίπτωση και καθορίζεται από την ΕΤΑΙΡΙΑ.


• Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, η ΕΤΑΙΡΙΑ έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αλλαγή των προϊόντων μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους. Αλλαγές είναι δυνατές μόνο με την συσκευασία των προϊόντων, όπως απεστάλησαν, και εφόσον αυτά βρίσκονται σε άριστη κατάσταση με Δελτίο αποστολής – επιστροφής προϊόντων.

Για την άσκηση του δικαιώματος αλλαγής, ο πελάτης έχει υποχρέωση να ενημερώσει γραπτώς την ΕΤΑΙΡΙΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@prodexxpharmacy.com. Υποχρεούται να αποστείλει το προϊόν στην άρτια κατάσταση, στην οποία το παρέλαβε, χωρίς δηλαδή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία του ή να έχει υποστεί κάποια επεξεργασία, συμπεριλαμβάνοντας το δελτίο επιστροφής.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ως άνω όροι που αφορούν και τις επιστροφές των προϊόντων.

 

ΔΕΝ ΧΩΡΕΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ-ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:

• Αγαθά που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη ή σαφώς  εξατομικευμένα.

• Είδη STOCK-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που σαφώς επισημαίνονται στους καταλόγους και στο e-shop της εταιρίας.

• Είδη που αναγράφονται ως ΚΠ (Κατόπιν Παραγγελίας).

• Δείγματα, δηλ. μεμονωμένα τεμάχια ανά κωδικό.

• Προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως τα είδη προσωπικής φροντίδας (π.χ. μάσκες, βούρτσες μαλλιών, καλλυντικά, εσώρουχα, κρέμες, καλλυντικά, λαστέξ, μαγιό κλπ).

• Αγαθά τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα.

• Αγαθά τα οποία μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία.

ΧΡΕΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ:

Σε κάθε μία εκ των ανωτέρω περιπτώσεων, εφόσον ο πελάτης αγόρασε το προϊόν για την εξυπηρέτηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, υφίσταται ελάχιστη χρέωση διαχείρισης επιστροφής/αλλαγής 15% της καθαρής αξίας των προϊόντων.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΛΟΓΩ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ υποχρεούται να παραδώσει τα αγαθά με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 2251/1994 και τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το προϊόν φέρει ελάττωμα, ισχύουν τα ακόλουθα:

• Η επιστροφή του προς αντικατάσταση ή επιδιόρθωση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (14 ημέρες από την παραλαβή) με Δελτίο Αποστολής – Επιστροφής και πλήρη τη συσκευασία του. Ο πελάτης οφείλει πριν την αποστολή να ειδοποιήσει εγγράφως την ΕΤΑΙΡΙΑ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση sales@prodexxpharmacy.com και η ΕΤΑΙΡΙΑ να αποστείλει επιβεβαίωση στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πελάτη.

• Η επιστροφή των προϊόντων πραγματοποιείται μέσω της μεταφορικής που θα του υποδείξει η ΕΤΑΙΡΙΑ. Δεν υπάρχει δυνατότητα παραλαβής από διαφορετική μεταφορική. Ο πελάτης επιβαρύνεται με την άμεση δαπάνη επιστροφής των αγαθών προς την ΕΤΑΙΡΙΑ και η ΕΤΑΙΡΙΑ επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος ή επισκευασμένου προϊόντος. Η αντικατάσταση/επιδιόρθωση του προϊόντος τελεί υπό την αναβλητική αίρεση περιέλευσης στην κατοχή της ΕΤΑΙΡΙΑΣ των προϊόντων της αρχικής παραγγελίας με φροντίδα του πελάτη, προκειμένου να εξετασθεί το αληθές του ισχυρισμού περί ύπαρξης πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας. Το δικαίωμα αλλαγής του προϊόντος αφορά σε ολόκληρο το αγορασθέν προϊόν και δεν μπορεί να ασκηθεί επί τμήματος μόνο του προϊόντος (πχ επί αξεσουάρ του προϊόντος).

• Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου. 

• Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται επισκευή, ή αντικατάσταση του προϊόντος, αλλιώς ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή του προϊόντος σε εύλογο χρόνο και δεν μπορεί να βρεθεί από την ΕΤΑΙΡΙΑ άλλο προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία ή διαφυγόντα κέρδη του αγοραστή ή τρίτου. Ευνόητο τυγχάνει ότι ουδεμία ευθύνη έχει η ΕΤΑΙΡΙΑ και ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει, για φθορές ή ελαττώματα οφειλόμενα σε κακή χρήση εκ μέρους του πελάτη, κάθε δε αντικατάσταση του εμπορεύματος ή επιδιόρθωση του ελαττώματος, στην περίπτωση αυτή, θα γίνεται με δαπάνες του πελάτη. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής, η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την ΕΤΑΙΡΙΑ.

• Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, η ΕΤΑΙΡΙΑ έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα, ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην ΕΤΑΙΡΙΑ καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΙΑ, αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την ΕΤΑΙΡΙΑ τρόπος επιστροφής, ήτοι εντός 14 ημερών από την παραλαβή των λάθος προϊόντων, μετά από ενημέρωσή της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@prodexxpharmacy.com και σχετικής έγκρισης.

ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Σε περίπτωση που ο πελάτης πραγματοποιήσει ηλεκτρονική ή τηλεφωνική παραγγελία, και ενώ του έχει αποσταλεί, αρνηθεί για κάποιο λόγο να την παραλάβει, τότε επιβαρύνεται εξολοκλήρου με τα μεταφορικά έξοδα αποστολής και επιστροφής καθώς και με χρέωση διαχείρισης επιστροφής 15% της καθαρής αξίας των προϊόντων.

Ο Πελάτης θα ενημερωθεί για την ως άνω χρέωση με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά.   

Σε περίπτωση εκ νέου αποστολής της παραγγελίας στο τιμολόγιο που θα εκδοθεί θα συμπεριλαμβάνεται και η ως άνω χρέωση των προηγούμενων εξόδων αποστολής/επιστροφής καθώς και του ποσοστού 15% της καθαρής αξίας των προϊόντων ως χρέωση διαχείρισης. Διαφορετικά ο πελάτης θα επιβαρύνεται με τις ως άνω χρεώσεις με την έκδοση αντίστοιχου τιμολογίου.

Για τους πελάτες που στο ιστορικό τους έχουν αποστολές που αρνήθηκαν να παραλάβουν ή δεν ανταποκρίθηκαν στην γραπτή ή τηλεφωνική ενημέρωση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και έτσι επιστράφηκαν με την ένδειξη (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ-ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ),
η ΕΤΑΙΡΙΑ έχει το δικαίωμα να εκτελεί την παραγγελία μόνο μετά από αποπληρωμή του συνολικού ποσού της νέας παραγγελίας.   

Σε κάθε περίπτωση, και ανεξαρτήτως των ως άνω, η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη προκειμένου να διεκδικήσει ζημίες που ενδεχομένως να έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα άρνησης παραλαβής, αδιαφορίας παραλαβής της παραγγελίας ή όμοιας πράξης από την πλευρά του Πελάτη.

Need MORE help?

Στείλτε μας μήνυμα στο info@prodexxpharmacy.com
για ερωτήσεις σχετικά με θέματα που αφορούν επιστροφές προϊόντων

Close My Cart
Close Wishlist

Close
Navigation
Categories